Середа
20.02.2019
03:22
Пошук


Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Архів записів
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
 • Магазин автозапчастин
 • Друзі сайту
  Державний
  навчальний заклад "Професійний ліцей сфери послуг
  м. Хмільник"

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

  Заступник директора                                                                                                                                                              Директор

  Департаменту освіти і науки                                                                                                                Державного навчального закладу

  Вінницької облдержадміністрації -                                                                                                       «Професійний ліцей сфери послуг

  начальник управління                                                                                                                                                         м. Хмільник»

  професійної освіти,                                                                                                                                                          Коломієць М. П.

  інноватики та науки                                                                                                                                  Наказ № 434/1 від 26.11.2013 р. 

  Бачинський В.Г.                                                                                                                                                                   Затверджено

                                                                                                                                                                        рішенням педагогічної ради

                                                                                                                                                                   протокол № 11 від 26.11.2013 р.

   

  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

  ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  «ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ м. ХМІЛЬНИК»

  на 2014 рік

   

  1. Загальна частина

  
   
       1.1.Правила прийому до Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» 
  (далі - Правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічного навчального  закладу. 
       1.2.До  професійного ліцею приймаються громадяни  України.
       1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх 
  здібностей і нахилів незалежно від національності,  раси,  статі, соціального і майнового стану,
   світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця 
  проживання та інших обставин.
       Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної
   придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 
       1.4.Прийом громадян до професійного ліцею здійснюється для  здобуття професії за  освітньо-
  кваліфікаційним  рівнем "кваліфікований  робітник"  за відповідним напрямом. 
        1.5.Правила прийому розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних 
  закладів України затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 року № 499 і 
  зареєстрованими в Міністерстві юстиції України під № 823/23355 від 29 травня 2013 року. 

        1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків,

  що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників

  на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

        1.7. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів

  фізичних і юридичних осіб.

   

  
   

  2.Приймальна комісія

  
   
       2.1.Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія. 
       2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом  визначає та затверджує персональний
   склад і порядок її роботи. Заступником голови приймальної комісії в основному навчальному закладі є заступник
   директора, а в філії – директор філії.

       2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до

  законодавства України, Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням зі структурними

  підрозділами з питань професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня

  поточного року.

       2.4.Професійний ліцей здійснює освітню діяльність на основі:

  - Свідоцтва про атестацію професійної підготовки серія РД № 016950 від 12.02.2013 року;

  - Ліцензії на освітню діяльність професійної підготовки серія АД № 073300 від 12.02.2013 року;

  - Свідоцтва про атестацію надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти серія РД № 003925 від 25.01.2011 року.

   - Ліцензії на надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти серія АВ № 547665 від 25.11.2010 року

       2.5. Приймальна комісія:
       -  організовує прийом заяв та документів;
       - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального
   забезпечення та забезпечення   особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування після
   закінчення навчального закладу;
       - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
       - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 
  
  професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
       - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану
   здоров'я та професійної придатності вступників;
       - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 
       2.6. Правила прийому  до  професійного ліцею доводяться до відома  вступників  через  засоби  масової 
  інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:
       - перелік професій,  спеціальностей та спеціалізацій за  ними згідно з отриманою ліцензією;
       - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
       - плановані  обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні  випускників, терміни навчання за
   професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
       - форми та ступеневість навчання;
       - обмеження з професій (спеціальностей) та  спеціалізацій  за віком вступників, статтю та медичними 
  показниками;
       - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання 
  
  та порядок зарахування вступників,  які мають однаковий конкурсний бал;
       - порядок розгляду оскаржень результатів прийому;

       - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

       2.7.Строки проведення прийому на навчання встановлюються з 26.05.2014 р. по 15.08.2014 р. до Державного навчального закладу

  «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник». 

   

  3.Документи для вступу

  
   
       3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею із зазначенням обраної професії 
  (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після 
  закінчення навчання, до якої додають:

  - заяву про вступ на ім’я директора;

  - документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

  - медичну довідку за формою 086/У, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);
  - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  - копію свідоцтва про народження;

  - довідку про склад сім'ї;

  - довідку з місця проживання;

  - ідентифікаційний код.      

       Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
       Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення 
  до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені
   для подання документів.  
       Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України
   «Про захист персональних даних».
       3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви 
  про вступ відповідний документ. 
       3.3.Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до 
  початку занять. 

   

  4.Умови прийому

   

  4.1.Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами документів про базову освіту або повну загальну

  середню освіту.

  4.2.Конкурсний відбір проводиться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та атестатів про

  середню освіту, абітурієнтам, які мають однаковий конкурсний бал, перевага надається тим, хто має вищий бал з природничо-математичної

  підготовки, або приймав активну участь у громадському житті школи.

  4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати,

  до участі у наступних  етапах конкурсного відбору не допускаються.

            4.4.Результати конкурсного відбору до навчання в професійний ліцей оформляються протоколом і затверджуються директором наказом

  по ліцею.

   

  5.Зарахування

   
       5.1.Зараховуються поза конкурсом:
       - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
       - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
       - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок  
  Чорнобильської  катастрофи" (796-12) надане таке право. 
       5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
       - ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону   України   "Про статус  ветеранів  
  війни,  гарантії  їх соціального захисту" (3551-12);
       - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час  виконання службових обов'язків,
   на місця, забезпечені державним замовленням.  Вступники в цьому разі  подають відповідний документ про те,
    що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;
       - особи, які вступають до професійного ліцею за цільовим направленням на навчання. 
       5.3. Не  пізніше ніж через п’ять днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає
   рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійного 
  ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання. 
       5.4.У разі оскарження результатів прийому вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  
  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
       5.5.У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у 
  межах державного замовлення, подають  оригінали  документів,  зазначених  у  Правилах прийому. 
       5.6.Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом  директора,  підписаним  не пізніше ніж
   за п’ять днів до початку занять. 
       5.7.Після конкурсного відбору зарахування до професійного ліцею може супроводжуватись укладанням 
  договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством,  організацією тощо) і 
  випускником (для неповнолітніх - його батьками) про   навчання та подальше працевлаштування. Зарахування 
  здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах  ліцензованого  обсягу 
  відповідного навчального закладу. 

       5.8. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або

  видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих

  робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

  
   
  
   

  6.Прикінцеві положення

   

       6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку,
   відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове
   зарахування за конкурсом осіб,  які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на
   прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий
   прийом. 
       6.2.Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального  закладу, а також тим, які без 
  поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 
       6.3.Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників, зберігаються 3 місяці, а 
  потім знищуються, про що складається відповідний акт. 

   

  У 2013-2014 навчальному році Державний навчальний заклад «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник» проводить набір учнів:

   

  На базі 11 класів

   

  код за державним класифікатором

  назва професії

  план держ. замовлення

  освіта вступників

  термін навчання

  кваліфікація

  7122

  муляр,

  штукатур,

  лицювальник-плиточник

   

  11 кл

  1 рік

  ІІ розряд

  7133

  ІІ розряд

  7132

  ІІ-ІІІ розряд

  7436

  швачка

   

  11 кл

  1 рік

  ІІ-ІІІ розряд

  5122

  кухар,

  офіціант

   

  11 кл

  1 рік;

  2 роки

  ІІІ розряд

  5123

  ІІІ розряд

  4121

  конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

   

  11 кл

  1 рік

   

  5122

  кухар,

  кравець

   

  11 кл.

  1 рік

  ІІІ розряд

  7433

  ІІІ розряд

   

  На базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти

   

  код за державним класифікатором

  назва професії

  план держ. замовлення

  освіта вступників

  термін навчання

  кваліфікація

  7122

  муляр,

  штукатур

  лицювальник-плиточник

   

  9 кл.

  3 роки

  ІІ-ІІ розряд

  7133

  ІІ-ІІІ розряд

  7132

  ІІ-ІІІ розряд

  7436

  швачка

   

  9 кл.

  3 роки

  ІV розряд

  5122

  кухар,

  кравець

   

  9 кл.

  3 роки

  ІІІ розряд

  7433

  ІІ-ІІІ розряд

  5122

  5123

  кухар,

  офіціант

   

  9 кл.

  3 роки

  ІІІ розряд

  ІІІ-ІV розряд

  4121

  Конторський

  (офісний) службовець (бухгалтерія)

  контролер-касир

   

  9 кл.

  3 роки

   

   

   

  4211

  ІІІ-ІІ категорії

   

  Філія м.Могилів-Подільського

  На базі 11 класів

   

  код за державним класифікатором

  назва професії

  план держ. замовлення

  освіта вступників

  термін навчання

  кваліфікація

  5122

  кухар,

  офіціант

   

  11 кл

  1 рік

  ІІІ розряд

  5123

  ІІІ розряд

  5122

  кухар,

  кравець

   

  11 кл.

  1 рік

  ІІІ розряд

  7433

   ІІІ розряд

   

  На базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти

   

  код за державним класифікатором

  назва професії

  план держ. замовлення

  освіта вступників

  термін навчання

  кваліфікація

  7436

  швачка

   

  9 кл.

  3 роки

  ІV розряд

  7436

  7433

  швачка,

  кравець

   

  9 кл.

  3 роки

  ІV розряд

  ІІІ розряд

  5122

  5123

  кухар,

  офіціант

   

  9 кл.

  3 роки

  ІІІ розряд

  ІІІ-ІV розряд

  5122

  кухар,

  кравець

   

  9 кл.

  3 роки

  ІІІ розряд

  7433

  ІІ-ІІІ розряд