Середа
20.02.2019
03:22
Пошук


Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 • Магазин автозапчастин
 • Друзі сайту
  Державний
  навчальний заклад "Професійний ліцей сфери послуг
  м. Хмільник"
  Головна » ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА [ Додати матеріал ]

  Психологічна служба

  ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник»

   

  Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога. 

    Соціальний педагог:Прокопович Ірина Анатоліївна       

   Практичний психолог: Сергієнко Юлія Олександрівна  

  Ми прагнемо, щоб наш ліцей став острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб його випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу – розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

  Мета: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

  Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

  Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

  1) консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога;

  2) психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів).

  3) психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня.

  4) профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучний в психологічному і особовому розвитку учня.

  Соціально-психологічна служба закладу:

  ·         Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.

  ·         Вивчення процесу адаптації до шкільного життя. Профілактична дезадоптація.

  ·         Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги).

  ·         Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.

  ·         Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.

  ·         Попередження суіцидної поведінки.

  ·         Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

  ·         Врегулювання конфліктних ситуацій.

  ·         Робота з обдарованими дітьми.

  ·         Робота з категорійними дітьми (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, з сімей учасників АТО ).

   

     Як говорив один, із відомих психологів Альфред  Адлер:

  «Бути людиною-означає відчувати свою неповноцінність»

    Ця теза є основним положенням  « Індивідуальної психології» Альфреда Адлера. Прагнення вирішити певні  життєві проблеми спонукає людей  до подолання своєї неповноцінності. Але якщо деяким індивідам це не вдається, вони починають відчувати потребу знищити оточення .

    

    Основною метою системи психологічного забезпечення у навчальному закладі, є підвищення, збереження, та укріплення  психічного здоров’я, гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту. Також, не обминем стороною індивідуальні консультації з дітьми, дітьми не тільки групи ризику, а і дітьми з різними проблемами. У нашому закладі працює постійна служба соціально-психологічної допомоги, до якої мають можливість звернутися, як і діти, так і батьки. Обов’язкова робота з викладачами нашого закладу.

   


  Звіт практичного психолога

  Державного навчального закладу

  "Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

  Головною метою діяльності психологічної служби Державний навчальний заклад «Професійний ліцей сфери послуг м.Хміьник» є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально – виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів в системі освіти.

  У рамках визначеної діяльності психолог працювала над вирішенням наступних завдань:

  • Збереженням та зміцненням психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
  • Розвитком соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: комунікативністю, успішною адаптивністю, емпатійністю, толерантністю, духовністю, моральнітю тощо ;
  • Розвитком здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;
  • Актуалізацією позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу;
  • Розвитком доброзичливих, прозорих та взаєморозуміючих стосунків у педагогічному колективі ліцею;

  Основні напрямки психологічного супроводу навчально – виховного процесу у школі.

    I.      Робота з учнями.

   1)  комплексне вивчення особистісної адаптованості учнів ліцея

   2)  індивідуальні психологічні консультації учням;

   4)  індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з учнями.

   5)  групова психодіагностика у групах (Методика оцінки психологічної  атмосфери у класному колективі, Визначення індексу групової згуртованості. Зовнішня групова референтометрія);

   6)  проведення спец. курсу за корекційно – розвивальною програмою «Світ емоцій» з  учнями М-14-2, М-13-9 класів;

   7) групова психодіагностика у Б-14-8, КО-14-3 класах з метою дослідження самооцінки

     Особистості; групове анкетування «Особиста професійна перспектива»

   8)  індивідуальна психодіагностика учням.

   9)  комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика .групове анкетування 

   10)  проведення тренінгів «Моя майбутня професія»

   11)  проведення тренінгів підготовки до іспитів у групах третього курсу; тест інтелектуального потенціалу , дослідження наочно-образного мислення за методикою «Піктограма», вивчення невербального інтелекту учнів ,  проведення тренінгу «Моя майбутня професія» проведення тренінгу підготовки до ЗНО

  ІІ.  Робота з педагогічним колективом.

  1) проведення засідання круглого столу « Насильство у   сім’ї: як виявити і допомогти дитині»;

  2)  підготовка  психолого – педагогічного консиліуму «Адаптація учнів першого курсу у ліцеї»

  3)  підготовка психодіагностичної карти адаптованості учнів

  4) підготовка і виступ на педагогічних нарадах

  5)  індивідуальні консультації учителям протягом навчального року.

  ІІІ.  Робота з батьками.

   1)     виступи на батьківських зборах

      «Проблема тривожної поведінки»  

      «Насилля у батьківській сім’ї»;

      «Секрети  сімейного виховання підлітка »  

    2)  індивідуальні та сімейні консультації протягом навчального року.

  Протягом навчального року готувалася психологічна інформація для шкільного стенду в холі, оформлялися стенди для учнів.

  У 2015-2016 н. р. Державний навчальний заклад «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник»  працює над проблемою: „Створення розвивального освітнього середовища для виховання особистості, здатної удосконалити оточуючий світ”.

  Виходячи з актуальності потреб у ліцеї та враховуючи пріоритетні завдання психологічної служби, основними завданнями практичного психолога на 2015 – 2016 роки будуть наступними:

  • створення у навчальному закладі умов для комфортного середовища;
  • участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
  • проведення психолого-педагогічної  діагностики;
  • вияв, розвиток та підтримка обдарованих дітей;
  • допомога  у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
  • здійснення  превентивного виховання, профілактика злочинності, алкоголізму, наркоманії та шкідливих звичок серед підлітків;
  • впровадження розвивальних, корекційних програм (тренінгових занять) з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей підлітків;
  • сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;
  • проведення психологічної діагностики  і психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх;
  • формування  психологічної культури  вихованців, учнів, педагогів, батьків;
  • забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
  • розробка рекомендацій для роботи з конкретною дитиною;
  • консультація батьків та педагогів за індивідуальними запитами

  У рамках визначеної проблеми психологом будуть вирішуватися наступні задачі:

  • Збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
  • Розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: емпатійності, толерантності, ініціативності, комунікативності, адаптивності,  навичок самостійного прийняття рішень.
  • Розвиток у учнів здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;
  • Актуалізація позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу, як найактуальніша складова гармонійного життя;
  • Розвиток доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі школи;
  • Власне професійне самовдосконалення.   

   


   

  Звіт

  Соціального педагога

  Державного навчального закладу

  «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник»

   

        В своїй професійній діяльності, я як соціальний педагог керуюся Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини».

                          Я, як соціальний педагог ліцею весь час працюю над організацією та проведенням соціальної роботи в навчальному закладі з метою забезпечення  оптимального проходження процесу соціалізації та адаптації  учнями ліцею до навчально-виховної діяльності, а також розвитку повноцінної особистості учня ліцею та відповідального громадянина.

   Робота здійснюється за такими напрямами:

  1. діагностичний- за допомогою тестів, анкетувань вивчаю та оцінюю особливості діяльності і розвитку учнів, досліджую спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, також джерела негативного впливу на учнів;
  2. прогностичний- прогнозую на основі спостережень та досліджень, посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;
  3. консультативний – проводжу як індивідуальні, так і групові консультації для учнів, педагогів, батьків з наступних питань:
  • профілактика правопорушень серед учнів;
  • соціальний та педагогічний супровід учня, що знаходиться у складних життєвих обставинах;
  • вирішення конфліктів в групі та  сім’ї учнів.
  1. захисний – були виявлені неблагополучні сім’ї, та створений банк даних на них;
  2. профілактичний (пропагую здоровий спосіб життя, сприяю попередженню негативних явищ в учнівському середовищі);
  3. соціально-перетворювальний (надаю соц. Послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді);
  4. організаційний(координую діяльність і взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання);
  5. зв’язки з громадскістю- зв’язок з родичами учнів, відвідування за місцем проживання, листування з органами місцевого самоврядування, відділом поліції.

  Загалом була виконана така робота:

  • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психологічного вивчення;
  • розробка соціального паспорту ліцею;
  • пропаганда здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;
  • забезпечення учнів початковими знаннями про права та свободи дітей, а також норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя (була проведена виховна година з учнями на тему: «Правова культура-мужність держави»;
  • соціально-педагогічний супровід учнів пільгових категорій (видача єдиних квитків, заяви на харчування, перебування їх під час зимових канікул);
  • оновлюю інфонрмацію банку даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими функціональними можливостями;
  • з метою виявлення соціальнонезахищених сімей, співпрацюючи з класними керівниками, майстрами виробничого навчання, організовую обстеження житлово-побутових умов сімей, на основі чого складаю акти;
  • залучення учнів до гурткової діяльності;
  • індивідуальна робота з учнями та їх батьками;
  • сприяння у поверненні учнів до навчання;
  • відвідування їх вдома, складання протоколів;
  • приймаю участь у організації рад профілактики;
  • систематичний контроль за відвідуванням учнями, схильними до правопорушень, навчальних занять(ведеться щоденний журнал обліку);
  • розроблений індивідуальний план роботи з учнями, схильними до правопорушень;
  • співпраця із службами у справах дітей, поліцією;
  • ведення документації: заповнення журналів, протоколів профілактичних бесід, індивідуальної та групової роботи;
  • самоосвіта.